Psykosoma är en privat mottagning som erbjuder sjukgymnastik med inriktning mot psykisk hälsa på uppdrag av Region Uppsala.

Högkostnadsskydd gäller.

Psykosoma, Svartbäcksgatan 37 B, 753 16 Uppsala
tel: 018-12 24 00, mobil: 0730-639 333
e-post: info@psykosoma.se

Reza Goli Psykosoma

Reza Goli

Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med stressrelaterade och psykosomatiska besvär, långvarig smärta, oro, ångest och depression, utmattningssyndrom, ätstörning, kris och trauma (PTSD).

Mitt perspektiv är existensiellt med ett särskilt intresse för sambandet mellan den psykiska och fysiska hälsan. Grunden för mitt behandlingsarbete är att se människan i sitt sammanhang och jag jobbar integrativt utifrån varje persons unika behov.

Jag är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och samtalsterapeut (steg I) med vidareutbildning i hypnos, akupunktur och shiatsu. Jag är också instruktör i Tai Chi Chuan, Qi Gong och Mindfulness (MBSR).